Algemene voorwaarden


Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Via deze link kunt u deze voorwaarden inzien.