Autobedrijf Zijp

overzicht
Autobedrijf Zijp

Autobedrijf Zijp


Bestemmingsbeslissing

Een echte bestemmingsbeslissing was er niet. Alles waarvan men dacht dat het handel was werd in de voorraad opgenomen. Met als gevolg dat ook de niet courante vreemde merken verdwenen in de pluk ijzeren voorraad die er was. Samen met Ronald Glebbeek is er vorm gegeven aan een bestemmingsbeslissing. Onder de bestemmingsbeslissing vallen nu de eigen merk auto’s tot 8 jaar oud en 4 tot 5 auto’s van een ander merk. Voor alle auto’s geldt een maximum kilometrage van 150.000 km.

Taxatie

Tijdens het taxeren werd er in het verleden nagenoeg niets vast gelegd. Veelal werd er rondom de te taxeren auto gelopen en werd er tijdens het offreren een prijs genoemd. De staat van de in te ruilen auto werd niet op papier vastgelegd met alle gevolgen van dien. Tegenwoordig wordt er getaxeerd met het Citroën Select taxatieformulier. Het bewustzijn ten opzichte van de schades en eventuele onkosten is gegroeid waardoor er minder onvoorziene opknapkosten voor rekening van de afdeling gebruikt komen.

De taxatieformulieren worden bij de koopovereenkomsten bewaard zodat altijd inzichtelijk is welke kosten de auto heeft op het moment van binnenkomst.

De auto’s die Autobedrijf Zijp voorheen niet in de voorraad wilde werden ingeruild waarna op het moment van binnenkomst pas de handel werd gebeld. Dit had tot gevolg dat ingeruilde auto’s nog wel eens te duur in de voorraad stonden en deze dan met verlies aan de handel werden verkocht. Op dit moment vragen de verkopers tijdens het taxeren een handelsbod op. Dit bod is dan de basis voor de verdere onderhandelingen met de klant. Voor Autobedrijf Zijp heeft het een stuk rust gecreëerd omdat er bij binnenkomst bekend is wat de auto gaat opbrengen en aan wie deze is verkocht.

Calculatie

Om tot een wel overwogen in- en verkoopprijs te komen is de top down calculatie geïntroduceerd. Hierbij is gekeken naar welk deel van de vaste kosten ten deel van de afdeling gebruikt vallen. Daarnaast is bepaald hoeveel winstmarge en onderhandelingsmarge er op een gebruikte auto zou moeten zitten. Na de berekeningen is het op de werkvloer geïntroduceerd. Er wordt nu wel mee gewerkt maar er wordt nog te vaak vanaf geweken. Dit is een kwestie van tijd en controle om dit op de rit te krijgen waarna er een nog beter resultaat te behalen is.

Keihard plussen met een beetje hulp


Handelsverkopen

In het verleden werden de auto’s ingeruild en werd er daarna gekeken hoe men eruit kwam met de handel. Dit had tot gevolg dat er op twee fronten geld verloren werd. Er werd geld verloren op de boven de handelswaarde ingeruilde auto’s. Het tweede lek zat in de statijden van de handelsauto’s. Gemiddeld stond een handelsauto 57 dagen in de voorraad. De statijd van de handelsauto’s is op dit moment 18 dagen. De gemiddelde verkoopwaarde van deze auto’s is € 4.000,00. Dit betekent dat deze auto’s € 3,00 per dag kosten aan rente en afschrijving. Er zijn tot op heden 157 auto’s aan de handel verkocht. Door de statijd terug te brengen is hiermee dus (€ 3,00 x 39 dagen = € 117,00 x 157 auto’s) € 18.369,00 aan rentekosten bespaart. Bovendien heeft deze manier van werken ervoor gezorgd dat het verlies op de handel van € 5.754,00 is omgebogen naar een winst van € 15.750,00!

Ten opzichte van vorig jaar is er dus een vooruitgang geboekt van € 39.873,00.

Particuliere verkopen

De particuliere verkopen zijn ten opzichte van vorig jaar afgenomen. Daar tegenover staat dat de concurrentiepositie met 3,5% gestegen is en dat autobedrijf Zijp een betere grip op de consument in de directe omgeving van het bedrijf heeft gekregen. Dit is o.a. gerealiseerd door auto’s bij te kopen die aansluiten op de lokale behoefte. Ook de transacties zijn gezonder geworden. Vorig jaar werden er 112 auto’s particulier verkocht wat resulteerde in een verlies van € 4.439,00 ofwel een verlies van € 39,63 per auto. Dit jaar zijn er tot op heden 93 auto’s particulier verkocht met als resultaat € 13.738,00 netto marge ofwel € 147,73 per auto.

Het positieve resultaat is te danken aan een betere kosten beheersing bij het klaarmaken van de gebruikte auto’s en een strakker beheer op de garantiekosten.

Door samen met de werkplaats kritisch naar het klaarmaakproces te kijken en ze daarin te laten zien wat voor gevolgen het heeft op het moment dat de auto “te”goed wordt klaargemaakt is er een hele grote stap voorwaarts gemaakt. Ook de onderdelen die het autobedrijf gebruikt voor het klaarmaken van de gebruikte auto zijn tegen het licht gehouden. Hierbij is sterk gelet op de prijs kwaliteit verhouding.

Resultaat: vorig jaar kostte het klaarmaken van een gebruikte auto € 606,25 per auto. Dit jaar kost het klaarmaken € 360,59 per auto. Hiermee is een kostenreductie gerealiseerd van € 34.365,00.

Ook de garantiekosten zijn onder de loep genomen. Het bleek na enige studie dat er vanuit de afdeling werkplaats veel op de post “garantie gebruikt” werd weggeboekt. Door een maandelijkse controle van de werkplaatsfacturen is deze kostenpost ondervangen.

Resultaat: Vorig jaar € 32.744,00 en nu € 17.181,00. Er heeft dus een kostenreductie plaats gevonden van € 15.563,00.

Door het introduceren van gebruikte auto procedures en doorvoeren van kostenreducties zal autobedrijf Zijp dit jaar op een klein plusje uitkomen onderaan de streep. Autobedrijf Zijp heeft hiermee zichzelf ontdaan van onnodig hoge uitgaven. Het resultaat zou nog beter zijn geweest als de handelswaarde van een Citroën niet was gestegen. De kostprijs van de gebruikte auto’s in de voorraad is met 1,3% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hierdoor zijn de marges onder druk komen te staan. Daarnaast is een verschuiving van de markt ook debet aan de kleiner wordende marges. Van de 93 particulier verkocht gebruikte auto’s zijn er 55 uit de klasse C1, C2 en C3.

Actief statijdenbeleid

Het statijdenbeleid is verbeterd en aangescherpt. Echter is het nog niet genoeg. Het gebeurd te regelmatig dat er een week overgeslagen wordt. Op het moment dat Autobedrijf Zijp hier scherper toezicht op houd dan zal ook dit een factor zijn voor een verbeterd rendement.

Verbeteringen tot nu toe: Gemiddelde statijd van 242 naar 133 dagen bij een nagenoeg gelijk gebleven voorraad. 34 om 33 auto’s. Het aantal 90+ auto’s is afgebouwd van 21 naar 15 auto’s.

Conclusie

Autobedrijf Zijp is op de goede weg. Het bedrijf heeft door scherp naar zichzelf te kijken al veel kunnen besparen. Daarnaast heeft het bedrijf de volgende financiële stappen gemaakt op de afdeling gebruikt: mei 2011 € 40.000,00 verlies, december 2011 € 20.000,00 verlies, nu € 30.000,00 winst.

Er zijn nog 2 punten van aandacht over. Het naleven van de topdown calculatie en het bedrijf zal nog alerter moeten zijn betreffende het actieve statijdenbeleid. Op het moment dat deze punten volledig zullen worden gerespecteerd zal de netto marge alleen maar verder stijgen.

 

Autobedrijf Zijp

Resultaten


Autobedrijf Zijp